2014-12-16

Struktura organizacyjna

Zadania Zarządu realizują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

 1. Dział Inwestycji;
 2. Dział Remontów;
 3. Dział Obsługi Mieszkańców;
 4. Referat Poszanowania Energii;
 5. Dział Lokali Mieszkalnych;
 6. Dział Lokali Użytkowych;
 7. Samodzielne stanowisko ds. dokumentacji budynków i lokali;
 8. Zespół Radców Prawnych;
 9. Referat Zamówień Publicznych;
 10. Referat Kadr i Obsługi Zarządu;
 11. Administrator bezpieczeństwa informacji;
 12. Samodzielne stanowisko ds. BHP;
 13. Samodzielne stanowisko ds. OC i p.poż.;
 14. Dział Ekonomiczno - Księgowy;
 15. Dział Czynszów;
 16. Dział Windykacji.

Poszczególne komórki organizacyjne kierowane są przez kierowników.

Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu określa schemat organizacyjny.


Galeria

Obraz: Schemat organizacyjny ZMK.jpg
Schemat organizacyjny ZMK.jpg

Dariusz Karolczak