2014-12-16

Forma prawna

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy nie posiadającą osobowości prawnej.