Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH
12.12.2018 więcej
WYKAZ NR 17/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I
BEZPRZETARGOWYM
04.12.2018 więcej
WYKAZ NR 16/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
26.11.2018 więcej
WYKAZ NR 16/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
25.10.2018 więcej
WYKAZ NR 13/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM
04.07.2018 więcej
WYKAZ NR 12/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM
21.06.2018 więcej
WYKAZ NR 11/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM
20.06.2018 więcej
WYKAZ NR 9/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
24.05.2018 więcej
PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
ul. H. SIENKIEWICZA 18 lok. 2U
30.03.2017 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY DO
ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM
09.02.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się