Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
ul. H. SIENKIEWICZA 18 lok. 2U
30.03.2017 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY DO
ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM
09.02.2017 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 14
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.
04.07.2016 więcej
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części nieruchomości gruntowej
23.06.2016 więcej
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
06.06.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę miejsc parkingowych
01.06.2016 więcej
PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na dzierżawę części nieruchomości gruntowych przeznaczonych
na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej
25.04.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części nieruchomości gruntowych
03.03.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę miejsc parkingowych
02.03.2016 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie
przetargowym i bezprzetargowym
26.02.2016 więcej
12