2014-12-16

Kontakt

Zarząd Mienia Komunalnego
15-370 Białystok
ul. Gen. J. Bema 89/1

 

zmk@zmk.bialystok.pl

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

NUMERY TELEFONÓW:

 

CENTRALA 857479430
SEKRETARIAT 857479450
FAX 857479483
DZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
KIEROWNIK 857479494
POZOSTAŁE TELEFONY 857479489
857479490
857479491
857479493
857479499
(tel/fax) 856610535
(tel/fax) 857424434
DZIAŁ REMONTÓW
KIEROWNIK 857479497
857448882
POZOSTAŁE TELEFONY 857479491
857479495
857479496
857479498
(tel/fax) 857427101
REFERAT POSZANOWANIA ENERGII
KIEROWNIK 857448452
POZOSTAŁE TELEFONY 857479485
857479459
DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH
KIEROWNIK 857479488
POZOSTAŁE TELEFONY 857479434
857479435
857479436
857479438
857479458
857479460
ZAMIANA MIESZKAŃ 857479435
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
KIEROWNIK 857479441
POZOSTAŁE TELEFONY 857479431
857479432
857479442
857479445
(tel/fax) 857479466
DZIAŁ INWESTYCJI
KIEROWNIK 857479455
POZOSTAŁE TELEFONY 857479443
857479453
857479454
857479492
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
TELEFONY (tel/fax) 857479465
857479471
857479484
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
TELEFONY (tel/fax) 857479457
REFERAT KADR I OBSŁUGI ZARZĄDU
KIEROWNIK 857479467
POZOSTAŁE TELEFONY 857479430
857479433
857479451
857479461
857479462
857479468
857479472
857479482
DZIAŁ EKONOMICZNO - KIĘGOWY
KIEROWNIK 857479463
POZOSTAŁE TELEFONY 857479474
857479475
857479476
857479477
857479478
DZIAŁ CZYNSZÓW
KIEROWNIK 857479447
INFORMACJA CZYNSZOWA 857479470
LOKALE MIESZKALNE 857479446
(tel/fax) 857479456
857479469
LOKALE UŻYTKOWE 857479448
857479449
DZIAŁ WINDYKACJI
KIEROWNIK 857479439
POZOSTAŁE TELEFONY 857479437
(tel/fax) 857479440
857479479
857479486
857479487

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się