2014-12-16

Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Dyrektorem Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku jest mgr inż. Andrzej Ostrowski.

Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

Dyrektor jednoosobowo kieruje działalnością Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor kieruje działalnością Zarządu na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Załączniki

  Pełnomocnictwo.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz