2014-12-16

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.

  • Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
  • W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

Załączniki

  Zarządzenie nr 10_...ktora ZMK.pdf 915,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o ponowne w...ublicznej.pdf 27,19 KB (pdf) szczegóły pobierz