2014-12-16

Struktura organizacyjna

Zadania Zarządu realizują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

 1. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 (obsługa rejonu nr I),
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 (obsługa rejonu nr II),
 3. Referat Poszanowania Energii,
 4. Dział Lokali Mieszkalnych,
 5. Dział Lokali Użytkowych,
 6. Samodzielne Stanowisko ds.dokumentacji budynków i lokali,
 7. Dział Inwestycji,
 8. Zespół Radców Prawnych,
 9. Referat Zamówień Publicznych,
 10. Referat Kadr i Obsługi Zarządu,
 11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 12. Samodzielne Stanowisko ds. BHP.,
 13. Samodzielne Stanowisko ds. OC i p.poż.,
 14. Dział Ekonomiczno - Księgowy,
 15. Dział Czynszów,
 16. Dział Windykacji.

Poszczególne komórki organizacyjne kierowane są przez kierowników.

Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu określa schemat organizacyjny.

 

Galeria

Obraz: Schemat organizacyjny ZMK.jpg
Schemat organizacyjny ZMK.jpg

Dariusz Karolczak