Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM LUB UŻYCZENIE W TRYBIE
PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM
13.12.2017 więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
na wynajem pomieszczeń tymczasowych
06.12.2017 więcej
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM
30.11.2017 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH
STANOWISK SPRZEDAŻY CHOINEK
06.12.2017 więcej
PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
ul. H. SIENKIEWICZA 18 lok. 2U
30.03.2017 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY DO
ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM
09.02.2017 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 14
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.
04.07.2016 więcej
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części nieruchomości gruntowej
23.06.2016 więcej
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
06.06.2016 więcej
123